Хомусчут кыргыттар хордара

«Хомусчут кыргыттар хордара» «Лоокуут уонна Ньургуһун» операттан. Суорун Омоллоон либреттота, Гран Григорян музыката.

Хомусчут кыргыттар хордара